همکاری در تبلیغات اینستاگرام

پذیرش تبلیغات در اینستاگرام

در آمد پیج اینستاگرامی خودتان را با همکاری و مشارکت با تبلیغ چه چندین برابر کنید

تبلیغ چه بهترین پلتفرم تبلیغات اینستاگرام ، دارای پنل همکاری با اینفلونئسر ها و صاحبان پیج های اینستاگرامی میباشد که

شما با ثبت نام و تایید پیج اینستاگرامی خودتان آغاز درآمد چندین برابری و پذیرش تبلیغات در اینستاگرام به تعداد بالا را برای خودتان استارت میزنید

شما پس از ثبت نام در تبلیغ چه، نام پیج شما به لیست صحفه های قادر به پذیرش تبلیغات ما افزوده میشود

چناچه هزینه درخواستی شما برای ثبت تبلیغات و همینطور کیفیت پیج شما خوب باشد

ما به شما قول یک درآمد همیشگی و بالا را میدهیم

با انتخاب تبلیغ چه به عنوان مدیر برنامه تبلیغاتی خود، در آمد خود را چندین برابر کنید

تبلیغ‌چه بهترین پلتفرم تبلیغات در اینستاگرام ایران  چه نوع تبلیغاتی در صحفه اینستاگرام ما انجام میگرد؟

  تبلیغات ساعتی

  شما با درج تبلیغات، تبلیغ دهنده ها برای مدت زمان خاص که از پیش تعیین شده است درآمد خوبی کسب کنید

  تبلیغات روزانه

  شما در این نوع تبلیغات باید به مدت 24 ساعت یک تبلیغ در استوری یا پست های خود قرار دهید

  تبلیغات بازدیدی

  در این نوع تبلیغات هدف رسیدن به میزان بازدید خاصی میباشد..به عنوان مثال هدف رسیدن به 30 هزار بازدید میباشد و چناچه تبلیغ مورد نظر به این میزان بازدید رسید تبلیغ برداشته میشود

  تبلیغات پست و استوری

  امکان وجود تبلیغ به صورت پست با شما میباشد و در صورت تمایل میتوانید این مورد را برای ثبت تبلیغ غیر فعال کنید اما وجود تبلیغات استنوری الزامی میباشد

  برای ثبت نام حداقل چه میزان فالور، لایک و کامنت نیاز است ؟

  برای ثبت پیج اینستاگرامی خود حداقل باید 10کا فالور داشته باشید و تایید صورت بگیرد که فالور فیک و خریداری شده که هیچ گونه فعالتی ندارد، در پیج شما وجود ندارد

  آیا میتوانم برای پیج اینستاگرامی خود تبلیغ بگیرم

  بله شما میتوانید با همکاری با تبلیغ‌چه روزانه چندین تبلیغ در اینستاگرام بگیرید

  در صورت همکاری در تبلیغات اینستاگرام چه قدر درآمد خواهد شد؟

  در آمد پیج اینستاگرامی خودتان را با همکاری و مشارکت با تبلیغ چه چندین برابر کنید

  بعد از همکاری با تبلیغ‌چه چگونه تبلیغ خواهم گرفت؟

  شما پس از ثبت نام در تبلیغ چه، نام پیج شما به لیست صحفه های قادر به پذیرش تبلیغات ما افزوده میشود

  چگونه میتوانم در صورت همکاری با تبلیغ‌چه در امد خوبی داشته باشم؟

  چناچه هزینه درخواستی شما برای ثبت تبلیغات و همینطور کیفیت پیج شما خوب باشد ما به شما قول یک درآمد همیشگی و بالا را میدهیم

  اگر تبلیغ‌چه مدیر تبلیغات ما باشد چه اتفاقی می افتد؟

  با انتخاب تبلیغ چه به عنوان مدیر برنامه تبلیغاتی خود، در آمد خود را چندین برابر کنید