تبلیغات اسپانسری اینستاگرام | instagram sponser

تبلیعات اسپانسری در اینستاگرام از موثر ترین روش های تبلیغات در اینستاگرام میباشد چرا که توسط خود اینستاگرام صورت میگیرد

در هنگام ثبت و راه اندازی تبلیغات اسپانسر اینستاگرام نیاز میباشد اطلاعاتی از قبیل :

ثبت سن در هنگام تبلیغات اسپانسری سن مخاطب هدف شما                   
                                                     

ثبت جنسیت مخاطب هدف در تبلیغات اسپانسری اینستاگرام انتخاب جنسیت مخاطب هدف 

 

ثبت نوع دستگاه در تبلیغات اسپانسری اینستاگرام انتخاب نوع دستگاه مخاطب

           

ثبت لوکیشن مخاطب هدف در تبلیغات اسپانسری اینستاگرام انتخاب لوکیشن و مکان مخاطب هدف

 

ثبت علاقه مندی های مخاطب هدف در تبلیغات اسپانسری اینستاگرام علاقه مندی های هوشمند             

                                           

ثبت ساعت های نمایش تبلیغات اسپانسری اینستاگرام انتخاب زمان نمایش تبلیغات

تبلیغات-اسپانسر-در-اینستاگرام
ثبت سفارش و مشاهده تعرفه تبلیغات اسپانسری در اینستاگرام دریافت مشاوره رایگان